D14_034

(Baksida till D14_035 med uppvikt flik.
Här kan rubriken läsas:
)

Geometrisch Charta öfwer Jeppesta i Wåldsbergs
soch och Banckekinds häradh