D14_040

(Baksida till D14_042)

14.
Stratompta
Banckekinds härad
Törnvalla sochn