D14_041

(Uppvikt baksida till D14_042, där rubriken kan läsas:)
Geometrisch Charta öfwer Stratompta i Törnwalla sochn och Banckekinds härad 

(Texten Notarum Explicatio och texten på kartbilden redovisas på D14_042)