D14_044

(Baksida till D14_045, här kan rubriken läsas:)

Charta öfwer Giösta i Öhrtompta sochn och Banckekinds härad