D14_049

(Baksida till D14_050. Här kan rubriken läsas:)

Charta öfwer Måsänder i Öhrtompta sochn och Banckkinds härad