D14_051

(Baksida till D14_052)

18.
Kleefsta
Bankekinds härad
Öhrtompta sochn