D14_053

(Baksida till D14_054)

19.
Göstad
Banckekinds härad
Örtomta sochn