D14_056

(Baksida till D14_057, här kan rubriken läsas:)

Geometrisch Charta öfwer Åhs i Öhrtompta sochn och Banckekinds härad