D14_062

(Baksida till D14_064)

22.
Redinge och
Önstorp
Bankekinds härad
Grebo sochn