D14_066

(Baksida till D14_068)

23.
Sinnerstad
Banckekinds härad
Svinstad sochn