D14_067

(Rubriken till D14_068 kan läsas här:)

Geometrisch Charta öfwer Sinnerstadh i Swynstad sochn
och Banckekinds häradh