D14_069

(Baksida till D14_071)

24.
Neder- och
Öfver- Ericstad
Bankekinds härad
Svinsta sochn