D14_070

(Kartakt inskannad i flera delar:
D14_069 Baksida
D14_070 Rubrik
D14_071 Del av texten Notarum Explicatio och
    övre delen av kartbilden
D14_0
72 Resterande text och nedre delen av kartbilden)

(Här kan rubriken till D14_071 och D14_072 läsas:)
Charta öfwer Neder- och Öfwer Erichstad
i Swinsta sochn och Banckekinds härad