D14_073

(Baksida till D14_075)

25.
Greby och
Stolpetorp
Bankekinds härad
Askeby sochn

G 14