D14_074

(Rubriken till D14_075 kan läsas här:)

Geometrisch Carta öfwer Greby och Stolpetorp
Askeby sochn och Banckekindz häradh