D14_076

(Baksida till D14_078)

26.
Härsätters Kongs gård
Bankekinds härad
Wärne sochn