D14_077

(Här kan rubriken till D14_078 läsas:)
Geometrisch Charta öfwer Härsätters Kongsgårdh
i Wärna sochn och Bankekinds häradh