D14_079

(Kartakt inskannad i flera delar:
D14_076 Baksida med titel
D14_077 Rubrik
D14_078 Text Notarum Explicatio och större delen av kartbilden
D14_079 Resten av kartbilden
)

(Karttexten fortsätter delvis från D14_078, här kursivt:)
Mismyre ägor mötha på denne sydan
hårdwall
starrwall
starrwall
Kongswyka ägor mötha på denne sydan
detta kierr är med allehanda skoug öfwerlupen
starrwall
hårdwall
Torps äng möter här
Torps uthmarck möter här