D14_080

(Baksida till D14_082)

27.
Sörby
Bankekinds härad
Landeryd sochn