D14_081

(Här kan rubriken till D14_082 läsas:)

Geometrisk afrytning öfwer Sörby uthi Bankiekins häradh
och Landery sochn