D14_083

(Baksida till D14_084)

28.
Åhs
Skiärkinds härad
Örtompta sochn