D14_086

(Baksida till D14_087)

29.
Höfversböhle
Skiärkinds härad
Örtompta sochn