D14_089

(Baksida till D14_091)

30
Skiäfvy
Skiärkindz härad
och sochn