D14_092

(Baksida till D14_093)

31
Åby
Skiärkindz härad
Skiärkinds sochn