D14_094

(Baksida till D14_096)

32.
Wiggeby
Skiärkinds härad
Skiärkinds sochn