D14_097

(Baksida till D14_098)

33.
Westerby
Skiärkinds härad
Skiärkinds sochn