D14_099

(Baksida till D14_101)

34.
Frystad
Skiärkinds härad
Skiärkinds sochn