D14_102

(Baksida till D14_103)

35.
Backa
Skiärkindz härad
Skiärkindz sochn