D14_103

    Notarum Explicatio

Backa crono hemman Ett belägit
uthi Skiärkindz härad och Skiärkindz sochen

Littera                                                                Tun-      Kappar    Laass
                                                                            neland
A. Hemmanetz bygningz tompt.
B. Södra giärdet sandmylla med klappersteen      5        -
C. Sand och öhrjord                                              4        3

     Norre giärdet och dess jordmon
D. Öhrjordh                                                           -        26 1/4
E. Sandblandat leerjord                                        2        11 1/4
F. Lyckian öhr och sandjord                                 3        30 3/4
G. Eckelyckian dungjord                                      1        30 ½

    Stoor engen
H. Kiärff hårdwall och stertingh                            -        -            10

    Lill ängen
J. Godh hårdwall                                                    -        -            4
K. Stertingh                                                            -        -            4 
L. Trää och humble gårdh littet begynt
    som ännu icke är af wärde doch synnes
    humble gården utj längden kunna
    uthwidgas och förbättras
    Uthmarck hage eller skough fyske och
    fyske-watten qwarn eller qwarn
    ställe finnes inttet.
M. Capelanens lyckor

(Text på kartbilden:)
Heesta ägor mötha på denna sydan här emoth
Tings stuga
Skiärkindz kiörka
Smeds torps backstuga
Steen backe
Caplans gården
Backstuga
...westaa ängh
Granskoug
Hagellstaa ägor mötha här
Eck backe
Norssholms ängh

Scala ulnarum
afmätt Anno
1691 af Anders
Mörn