D14_104

(Baksida till D14_105)

36.
Spoolstad
Skiärkindz härad
Gåhlby sochn