D14_106

(Baksida till D14_107)

37.
Fassingstorp
Skiärkinds härad
Yxnerum sochn