D14_108

(Baksida till D14_109)

38.
Giesta och
Kulla
Skiärkinds härad
Giesta sochn