D15_003

(Insida på pärm till D 15, senare skriven text:)

Reviderad och jämförd med jordeboks-
Registret, hvari alla nu annoterade Chartor
äro utmärkta med 15. Stockholm den 20
                             +
Januarrii 1813
                                N Westerstrand