D15_004_Register

Östergötland
Härad            Sochn          Hemman                                   Numero    Folio
                    {Lööt            Torrlunda                                         1        4
                    {
                    {                   { Asp et Wreet                                 2         9
                    {                   { Äng till Greby och Åkerby              6        25   
Memmings- { Kimsta        { Leera                                             3        13
                   {                    {      /Kyrka och Klockaregård/ }
                   {                    { Kimsta gård / med Sandtorpet }     4        17
                   {                    { samt en äng till Svarttorp         }
                   {   
                   {                    { Liuusfors och Järsätter             }     5    27. 21.        
                   {                    { samt Kronobruket Årgahammar }
                   { Kullersta     { Haget, Sund, Ohna, Skär-   
                 och Skrukeby  { blacka, Hammar
                    {                  { och Brogetorp samt såg-
                    {                  { och miölqwarn och ålkana till Grensholmen
                    {                  { Ribbingsholm                                    1        21. 27. 25.
                    {                  { Kullersta kyrkioby /och Klåckaregård/ 6     31
                                        { Äng till Sörby och Näs                     6        25

                                        { Booberga och
                                        { Fyllinge                                            9        35
                                        { Siälf                                                10       39  
                                        { Jämnöö                                          11       42
                                        { Giärsta samt ägor till
                                        { Wehttorp och Gäddesta
                  Österhuusby   { Wållingsta                                       13        50
                                        { Äng till Österhusby
                                        {             pstgård       }                 
                                        { Qvarntorp                   }                 14        55
                                        { Steensätter                  }
                                        { Broby                                            14. 15.    55. 58.
                                        { Höötompta                                     16          63
Östkinds-           
                                        { Söderby                                         17          66 
                                        { Häggeboo*                                     18        70
                                        { (Text vid asterix vid sidan om spalten:)
                                          * samt ägor till Tiufsta, Gunnetorp, Narfvetorp
                                             Fyrsiö, Skriketorp, Tahlbratin och Fyrskeda
                                        { Runngierdet och Grafhults äng        19        75  
                Häradzhammar { Yxnö                                             20        78
                                        { Björsätter och Ödebo samt
                                        { Äng till Brantorp                            21        83
                                        { Wangsta                                        22        87
                                        { Lundby och Wesåkre utjordar     }
                                        { Wånga                                        } 23        91
                                        { Äng till Särstad                            }

                                        { Ägelstad och åker till Gallstad        24        94
                                        { Biärckusa                         29. 25. 114.        98
                                        { Wreeta och Ingmundstorp               26        102
                                        { Gullesta                                           27        106
                   Steenby         { Waltersteen samt egor till    }
                                        { Åhagen                               }          28        110
                                        { Fettestad och Hemmingstad    }
                                        {                                utjord      }       29        114
Biärkinds1                        {  Fittorp                                            30        119
                                        { Lilla steen                                        31        123
          
_____________________________
1) Biärkinds överstruket
    Fettjestad senare tillagt vid Fettestad
    Konungsunds senare tillagt vid Lilla steen