D15_005_Register

Härad                Sochn                Hemman                        No        Folio
                                                { Giöpesta                         32        127
                        Kudby              { Hökersta                        33        131
                                                 { Skamby                         34        135

                        Konungs Sundz  { Fiurck samt ägor till    }  35      139
                                                 { Wäsby och Prästgård }

                        Östernykyrko    { Sandtorp                    42. 36     167.  143
                                                 { Hemmingstorps äng        21        83
                         Rönö sockn1    { Siällängsby och Stensäters
                                                 {                 utjord             38        140
                                                 { Hällwartorp                   39        1552
Biärkinds                                   { Lönsåhs                         40        1592
                                                 { Norrmemb                     40        169
                                                 { Öhrtompta
                                                 { och en park till Santorp   42        1672
               
                        Tåby                  Brunby och en utjord till    41        1672      
                                                  Prästgården  
                        Åå                     Wysteen                            43        171

Lösings            Krookeek          Gusätter                            44        175


_________________________________________
1) Senare tillagt
2) Siffrorna ändrade och svårlästa