D15_006

(Baksida på register, senare tillagt i nedre högra hörnet:)
    1
Torrlunda
Memmings härad
Lööt sochn