D15_007

Nästa akt D15_008 med nedfällda flikar. Texten redovisas under D15_008
Här kan hela rubriken läsas:
Charta öfwer Torrlunda i Lööth sochn och Memmings häradh.