D15_009

(Kartakt D15_013 baksida uppslagen, text i nedre högra hörnet:)
2.
Asp och Wreet
Memmings härad
Kimsta sochn