D15_014

(Baksidan till följande akter D15_015 och D15_016.
Text nere i högra hörnet:)
3.
Leera
Memming härad
Kimsta sochn