D15_015

(Akt D15_016 med nedfälld kartflik. Texten i sin helhet kan läsas under D15_016.
Här ses hela rubriken:
)

Charta öfwer Leera i Kimsta sochn och Memmings häradh.