D15_017

(Baksida till följande akt D15_018, där hela karttexten redovisas.
Text här i högra nedre hörnet:
)
4.
Kimsta gård med Sandtorpet
och Biörkemåsen
Memmings härad
Kimsta sochn

(Senare text med blyerts:)
Rekommenderas
... G. E. Carlsson, Norsholm, Kimstad