D15_019

(Baksidan av D15_021. Text i nedre högra hörnet:)
5.
Liuusfors och
Järsätter
Mämmings härad
Kullersta sochn