D15_020

(Nedvikta flikar till D15_021. Rubriken kan läsas här,
men hela texten redovisas under D15_021. Rubrik:
)

Geometrisch charta öfwer Liuusfors och Järsätter i Kullersta sochn och Memmingz härad