D15_022

(Baksida till D15_024. Text i nedre högra hörnet:)
6.
Haget,
Sund,
Öhna och
(B)rogetorp
Memmings härad
Kullersta sochn