D15_023

(Inskanning av D15_024 med nedvikta flikar.
Texten redovisas i sin helhet under D15_024.
Här kan rubriken läsas:
)

Geometrisch charta öfwer Haget Sundh Öhna och Brogetorpp
i Kullersta sochn och Memmings häradh1

________________________________
1) Texten svårläst, lagningsremsor döljer texten delvis, texten enligt registret