D15_025

(Uppslagen baksida till D15_026, där texten redovisas i sin helhet.
Här kan delar av rubriken läsas:
)

Geometrisch carta öfwer Härregården Ribbingz-
hollm i Kullersta sochn och Mämmings härad belägen.

(Nedtill senare antecknat:)
Ribbingsholm
Mämmings härad
Kullersta sochn