D15_027

(Baksida till följande akt D15_028, där texten redovisas.
Text i nedre högra hörnet:
)

8.
Kullersta kyrckioby
Memmings härad
Kullersta sockn