D15_029

(Baksida till D15_030 och D15_031. texten redovisas på D15_031.
Senare tillkommen text i nedre högra hörnet:)

9.
Boberga och
Fyllinge
Östkinds härad
Huusby socken