D15_030

(Rubrik till nästa akt D15_031, där hela texten redovisas.
Här rubriken:
)

Geometrisk Delineation öfwer Boberga twenne hemman och Fyllinge en, belägne j Östkindz härad och Huusby socken