D15_032

(Baksida till D15_033.
Text i nedre högra hörnet:
)

10.
Siälf
Östkinds härad
Österhuusby socken